zaterdag, 16. februari 2008 - 16:34

Zorghuis voor mensen met meervoudige problemen

Tilburg

Tilburg gaat de zorg aan mensen met meervoudige problemen beter op elkaar afstemmen. Hiervoor wordt het Zorghuis opgericht. In het Zorghuis spreken instellingen af hoe de zorg aan zeer kwetsbare burgers wordt aangepakt, die te maken hebben met psychische problemen en verslaving en soms dakloos zijn of dreigen te worden.

De aanpak lijkt op die van het succesvolle Veiligheidshuis (waar instellingen afspraken maken over personen die met Justitie in aanraking komen). Maar het Zorghuis gaat een eigen inhoudelijke koers varen.

Wethouder maatschappelijke opvang Marieke Moorman: "Bij het Zorghuis neemt de gemeente Tilburg de rol van regisseur op zich. Maar de zorg wordt geboden door gespecialiseerde instellingen. Denk aan Novadic Kentron, het Maatschappelijk Werk, de Geestelijke Gezondheidszorg, Traverse, het RIBW Midden- Brabant en de GGD Hart voor Brabant."

Op dit moment bieden deze instellingen al veel zorg aan kwetsbare burgers. In het Zorghuis komen ze bij elkaar om de zorg nog beter af te stemmen. Ze bespreken de aanpak van moeilijke gevallen, bijvoorbeeld personen die op het punt staan om uit hun huis gezet te worden omdat ze niet te handhaven zijn in een gewone woning. Of personen die kampen
met drugverslaving in combinatie met psychische problemen. Voor een deel zullen dezelfde personen besproken worden als in het Veiligheidshuis. Daarom is het heel handig dat het Zorghuis in hetzelfde pand komt.

De aanpak van het Veiligheidshuis blijkt in de praktijk succesvol. In het regeerakkoord van het huidige kabinet wordt het als 'best practice' genoemd, waar veel andere steden een voorbeeld aan kunnen nemen. Bij het Veiligheidshuis is de regie in handen van het Openbaar Ministerie.
Provincie:
Tag(s):