maandag, 1. december 2008 - 16:45

Zorgkosten binnen 10 jaar 'onbetaalbaar'

Den Haag

Als er nu niets wordt gedaan aan de snel stijgende zorguitgaven in Nederland, dan zal de overheid over tien tot vijftien jaar al haar extra inkomsten moeten besteden aan gezondheidszorg. Geld dat door de belastingbetaler moet worden opgebracht.

Dit stelt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in zijn advies Uitgavenbeheer in de gezondheidszorg, dat maandag 1 december is overhandigd aan minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Als wij niets doen aan de zorguitgaven is er in de nabije toekomst geen geld meer voor andere belangrijke zaken zoals onderwijs, de fileproblematiek of het integratiebeleid. Ook burgers hebben dan geen ruimte voor extra koopkracht. De vraag is of de huidige solidariteit in de zorg die wij kennen in Nederland dit overleeft.

De belangrijkste oorzaak van de snel stijgende kosten is de mogelijkheid die zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben om kosten te kunnen afwentelen op de overheid. Hierdoor bestaat er geen prikkel om de beste prijs/kwaliteit van zorg te bieden.

De RVZ pleit er dan ook voor om meer concurrentie te bewerkstelligen tussen de verschillende zorgaanbieders en verzekeraars. Of anders gezegd: meer risico’s voor de aanbieders en zorgverzekeraars. Andere oorzaak is dat de kosten van een medische ingreep in Nederland, vergeleken met het buitenland, relatief hoog zijn.

Er moet doelmatiger worden gewerkt, aldus de RVZ. Het is overigens niet de bedoeling om de doelmatigheidswinsten, zoals dat nu voor een deel wel het geval is, te besteden aan hogere honorering van dokters. Deze opbrengsten moeten wij investeren in de kwaliteit van zorg.

Verder pleit de RVZ in zijn advies voor politieke besluitvorming vooraf. Er zal vooraf uitgedacht moeten worden welke bestedingen aan zorg de juiste zijn: in plaats van het automatisme waarmee nu de gezondheidszorg wordt gefinancierd. Elk jaar een beetje meer voor iedereen. Politieke keuzes dus, en geen kortingen achteraf.

Tot slot stelt de RVZ vast dat we in sommige sectoren niet zullen ontkomen aan meer eigen betalingen. Neem de ouderenzorg, daarvan zegt de RVZ dat er een duidelijke scheiding moet komen tussen de medische zorg en de aanvullingen die ouderen wensen in hun wonen en leven.

De overheid garandeert dat het huidige pakket ouderenzorg niet wordt uitgekleed, maar dat is het dan ook. Meer luxe in wonen en welzijn moet met eigen betalingen worden opgebracht. Dit moet wel geleidelijk worden ingevoerd. Mensen moeten de kans krijgen om te gaan sparen of bijverzekeren voor de wensen die zij hebben voor hun extra voorzieningen in de toekomst.

De bovengenoemde maatregelen zijn nodig om voor alle Nederlanders kwalitatief goede en betaalbare zorg te behouden, zonder dat dit ten koste gaat van andere belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij.
Provincie:
Tag(s):