vrijdag, 21. november 2008 - 9:32

Zorgpremie minima blijft gelijk

Breda

Burgemeester en wethouders van Breda handhaven de premie voor de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering voor minima in 2009 op hetzelfde bedrag als in 2008. Door een extra financiële bijdrage van de gemeente hoeft de deelnemer aan deze ziektekostenverzekering niet méér te betalen dan vorig jaar. Ook BredaPashouders met een klein vermogen kunnen gebruik maken van dit aanbod

Alle Bredase minima met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm en een vermogen dat niet hoger is dan 5.325,- euro voor een alleenstaande of 10.650,- euro voor een alleenstaande ouder of gehuwden/samenwonenden kunnen deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering. Dit betekent dat niet alleen mensen met een bijstandsuitkering in aanmerking komen. Ook mensen die kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen krijgen of mensen met een BredaPas, kunnen zich aanmelden voor de collectieve verzekering.

Het gaat hierbij om circa 7.000 huishoudens en zij ontvangen deze of volgende week een brief in de bus met het aanbod om per 1 januari 2009 gebruik te maken van deze collectieve ziektekostenverzekering.

In 2008 namen 4.599 personen deel: 3.587 personen met een bijstandsuitkering en 1.012 overige minima. Dit betekent dat 94% van de klanten van Sociale Zaken collectief verzekerd is voor ziektekosten.
Provincie:
Tag(s):