donderdag, 16. oktober 2008 - 11:16

Zorgsector krijgt geld voor voorbereiding op rampen

Den Haag

De zorgsector gaat zich beter voorbereiden op rampen en crises, zoals overstromingen en pandemieën. Het kabinet stelt hiervoor jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar.

Vijf zorgkoepels (LvTC, NVZ, NFUMC, AmbulanceZorg Nederland en GGD Nederland), de vereniging Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR-Nederland) namens de veiligheidsregio’s en het ministerie van VWS ondertekenden vandaag het OTO-convenant (opleiden, trainen, oefenen). Hierin zijn afspraken gemaakt over goede en gezamenlijke voorbereiding op rampen en crises.

De 10 miljoen euro wordt verdeeld over de ziekenhuizen die ook als traumacentrum functioneren. Deze ziekenhuizen maken samen met de andere betrokken partijen (waaronder andere ziekenhuizen) een risicoanalyse, een meerjaren OTO-beleidsplan en een OTO-jaarplan. Het geld wordt o.a. besteed aan het voorbereiden, faciliteren en organiseren van activiteiten rond opleiden, trainen en oefenen van personeel.
Provincie:
Tag(s):