zondag, 18. mei 2008 - 22:01

Zuidlaren komt ondernemers tegemoet op Verlengde Stationsweg

Zuidlaren

De Verlengde Stationsweg in Zuidlaren wordt binnenkort grondig aangepakt. Er komt een rotonde op de kruising met de Tienelsweg. Met de aannemer van het werk, BAM Noord, werd afgesproken dat de weg maximaal 4 weken afgesloten zou worden voor alle verkeer. Dat leidde tot protest bij de Zuidlaarder Ondernemers Vereniging (ZOV), die verwacht dat veel ondernemers in Zuidlaren inkomstenderving zullen lijden.

De ondernemers vroegen de gemeente om de weg in gedeelten aan te pakken en slechts half af te sluiten. Die oplossing zou de gemeente veel extra geld kosten omdat de werkzaamheden dan veel langer zouden duren. Bovendien zou dat voor de inwoners van Westlaren en met name voor de mensen die aan de omleidingsroute wonen gedurende langere tijd veel extra overlast met zich meebrengen. Het college van B&W vond dat onacceptabel.

Het college komt de ondernemers nu tegemoet door het werk tegen meerkosten sneller te laten uitvoeren. De aannemer ziet kans om de uitvoering van het werk met maximaal een week (5 werkdagen) te verkorten door inzet van (extra) menskracht en materieel buiten de normale werktijden. Dat gaat de gemeente maximaal € 37.500 extra kosten i.v.m. vergoedingen voor overwerk, etc. De kosten kunnen binnen het beschikbare krediet ondergebracht worden.

De voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart, de totale afsluiting gaat op 16 juni in.
Provincie:
Tag(s):