zaterdag, 1. maart 2008 - 11:09

Zwaartepunt storm voor Delfland voorbij

Delft

De waterstand bij Hoek van Holland lijkt over zijn hoogste punt heen. De storm heeft, voor zover nu bekend, geen schade opgeleverd aan de duinen. De verwachting voor de regio Delfland (van Hoek van Holland tot Wassenar) is dat het water de komende uren zal dalen.

Om 9.00 uur zou bij Hoek van Holland een waterpeil van 2.80 meter zijn bereikt. Volgens het KNMI zijn er op dit moment zware windstoten met windkracht 8 à 9, met uitschieters naar windkracht 11. Er wordt weinig neerslag verwacht.

Uit voorzorg had het Hoogheemraadschap van Delfland de calamiteitenorganisatie in werking gesteld. De laatste keer dat dit gebeurde was tijdens de storm van 9 november 2007. In overleg met Rijkswaterstaat werden drie ploegen dijkbewaking ingezet. Dit zijn medewerkers van Operationeel Waterbeheer die de Delflandse dijken in de gaten houden. Rijkswaterstaat verwacht dat de Maeslantkering niet wordt gesloten.

De meer noordelijk gelegen kustgebieden verwachten hun hoogste waterstand in de loop van de middag. Inmiddels hebben de betreffende waterschappen de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen getroffen.

Gezien het afnemende waterpeil is er voor Delfland geen noodzaak meer om de calamiteitenorganisatie in werking te houden. Ook wordt de dijkbewaking de komende uren afgebouwd.
Provincie:
Tag(s):