vrijdag, 4. juli 2008 - 20:30

Zwembad De Kuil weer open

Prinsenbeek

Waterschap Brabantse Delta heeft afgelopen dagen opnieuw monsters genomen in zwembad De Kuil in Prinsenbeek. Dit zwembad kan weer worden opengesteld nu daarbij is gebleken dat de hoeveelheid blauwalgen zich ruim beneden de overschrijdingsnorm bevindt.

Dit blijkt uit een laag gehalte aan microcystines, een schadelijke stof die wordt afgescheiden door de blauwalg. Het zwemwater voldoet daarmee ruimschoots aan de kwaliteitsnorm.

De provincie heeft daarom geadviseerd om De Kuil weer open te stellen voor bezoekers. Daarop heeft Optisport, de exploitant van het zwembad, besloten om met ingang van zaterdag 5 juli de poorten van het zwembad weer open te stellen.

Onlangs is aan het zwembad De Kuil het provinciale vignet “Veilig & Schoon� toegekend. Dit betekent dat het aan alle eisen uit de wet voldoet. Het vignet wordt vooral toegekend aan zwemplassen waar voorzieningen aanwezig zijn en tevens toezicht wordt gehouden
Provincie:
Tag(s):