donderdag, 31. juli 2008 - 23:25

"Zwemmen in buitenwater kan levensgevaarlijk zijn"

Den Haag

Zwemmen in rivieren en kanalen kan levensgevaarlijk zijn. Passerende schepen leveren een risico op, vanwege de aanzuigende werking. In dieper water bestaat bovendien de kans op onderkoeling. De waterkwaliteit van de wateren kan nog wel eens onbetrouwbaar zijn.

Vanwege de hitte in Nederland zoeken mensen onder meer bij strandjes aan rivieren en kanalen verkoeling in het water. Verstandig is dat niet. Het is er niet altijd veilig en ook de waterkwaliteit laat soms te wensen over.

Bij de officiële zwemplekken vinden in de zomerperiode regelmatig controles plaats. Op basis van daarvan verstrekt de provincie actuele informatie, ook van elke zwemplaats apart, op de zwemwaterpagina's. Indien nodig kan de provincie maatregelen nemen.

Jaarlijks verdrinken er mensen in de rivieren tijdens de zomermaanden. Volgens Rijkswatersaat hebben zich dit jaar hebben in de rivieren nog geen dodelijke ongelukken met zwemmers voorgedaan. Wel zijn een aantal honden in de Waal verdronken, omdat ze werden aangezogen door passerende vrachtschepen.

Indien u meer infotmatie wilt kunt u tijdens kantooruren de zwemwatertelefoon bellen, het nummer is 070-441 75 50. U kunt ook een mail sturen naar: zwemwater@pzh.nl.
Provincie:
Tag(s):