zondag, 15. juni 2008 - 19:33

Zwemverboden in Vlietland binnenkort verleden tijd

Leiden

Het hoogheemraadschap van Rijnland is begonnen met de aanleg van een menginstallatie in het recreatiegebied Vlietland. Vanaf komende juli moet de installatie draaien. De installatie die Rijnland in de plas aanlegt is een proefinstallatie, waarmee Rijnland onderzoekt wat de meest efficiënte wijze is om de groei van blauwalgen en het ontstaan van giftige drijflagen tegen te gaan. Daarmee moeten zwemverboden binnenkort tot het verleden behoren.

Recreanten die Vlietland via het land of over water bezoeken zullen geen last ondervinden van de menginstallatie. Ervaringen met menginstallaties in andere plassen hebben uitgewezen dat de algengroei zodanig kan worden voorkomen dat deze geen overlast meer veroorzaakt. Daardoor kunnen plassen als in het recreatie- en watersportgebied Vlietland het hele jaar gebruikt worden. De aannemer die voor Rijnland het werk uitvoert heeft de compressoren geplaatst die lucht in de installatie moet pompen. Op de bodem van de plas worden de beluchtingsstrengen aangebracht.

De installatie die Rijnland laat aanleggen is een stuk kleiner dan bij andere plassen. Rijnland wil kijken wat de optimale opzet is die nog voor voldoende menging zorgt om het ontstaan van blauwalg te voorkomen. Door diep water te mengen komen blauwalgen in het donker te zitten waardoor ze niet kunnen groeien. Daarnaast zorgt de menging ervoor dat de aanwezige blauwalgen niet kunnen gaan drijven en overlast veroorzaken. Rijnland heeft inmiddels voldoende praktische en theoretische kennis opgedaan om deze proef verantwoord uit te voeren. Door een zo klein mogelijke installatie te bouwen kan Rijnland besparen op de kosten van de aanleg, exploitatie, en onderhoud. De installatie pakt de algen vooral op die plaatsen aan waar overlast ontstaat. Als blijkt dat de nieuwe installatie de bloei van blauwalgen niet kan voorkomen, kan zij eenvoudig worden uitgebreid tot deze wel het gewenste resultaat oplevert.
Provincie:
Tag(s):