donderdag, 19. juni 2008 - 15:09

Zwemwater in Nederland van goede kwaliteit

Aalsmeer

Het is goed gesteld met de kwaliteit van het Nederlandse zwemwater, zo blijkt uit onderzoek van de ANWB Kampioen. De informatievoorziening ter plaatse kan wel wat beter. Op de Vrouwentroost in Aalsmeer en de Kralingse Plas in Rotterdam na, was de kwaliteit zelfs uitstekend te noemen. De aanwezigheid van sanitair verkleint de kans op schadelijke bacteriën. Opvallend genoeg bleek het merendeel van de toiletten ten tijde van het onderzoek van de Kampioen op slot.

In het onderzoek komt Strandbad De Witte Vennen in Oostrum als beste locatie naar voren, direct gevolgd door het Rutbeek in Enschede. Engelenmeer in Heusden en Strandbad De Zandmeren-Noord in Kerkdriel, Plathuis in Bourtange en de Ouderkerkerplas in Ouderkerk a/d Amstel staan op respectievelijk de derde, vierde , vijfde en zesde plaats.

De Kampioen bezocht in de zomer van 2007 dertig zwemlocaties en beoordeelde er de kwaliteit van het oppervlaktewater aan de hand van monsters, die in een laboratorium werden geanalyseerd. Ook aangrenzende strandjes werden bekeken, evenals de aanwezigheid van toezicht, sanitair en horeca. Bovendien nam de Kampioen in zijn onderzoek mee of de locatie is voorzien van een informatiebord voor bezoekers. Wie is bijvoorbeeld de beheerder van het terrein en gelden er wellicht waarschuwingen voor het betreffende gebied?

Sinds maart 2008 leeft Nederland de Europese richtlijnen voor zwemwaterkwaliteit na. Daarin is onder meer opgenomen dat recreanten ter plekke beter moeten worden geïnformeerd over de eventuele risico’s van de zwemlocatie. De lidstaten hebben tot 2015 de tijd om dit in orde te maken. En dat is maar goed ook, want in meer dan de helft van de locaties uit dit onderzoek was de informatievoorziening nog niet op orde. In het geval van de Nootdorpse Landingsbaan/Brasserskade in Den Haag (Ypenburg) ontbrak zelfs het complete informatiebord. Op deze locatie was volgens omstanders al enige tijd een zwemverbod van kracht.
Provincie:
Tag(s):