vrijdag, 16. mei 2008 - 13:41

Zwemwaterfolder 2008 Flevoland is uit

Lelystad

Zwemmen in buitenwater is erg leuk. Om het leuk en veillig te houden is het belangrijk alleen te zwemmen bij officieel aangewezen zwemplaatsen. Deze plaatsen staan in de nieuwe zwemwaterfolder 2008. Deze is af te halen bij de VVV- en ANWB-kantoren, de openbare bibliotheken, de GGD’s, de recreatiebedrijven, de gemeente- en provinciehuizen en het Waterschapshuis.

U kunt de folder ook downloaden op www.flevoland.nl onder ‘zwemwater’. Hier kunt u ook meer informatie krijgen of doorlinken naar de zwemwatersites van de waterbeheerders Rijkswaterstaat IJsselmeergebeid en Waterschap Zuiderzeeland.

Het zwemwater en de stranden in de provincie Flevoland worden regelmatig gecontroleerd door de provincie Flevoland samen met de waterbeheerders en de strandbeheerders.
Elke twee weken wordt een watermonster genomen en wordt er bekeken of er ziekmakende bacteriën in het water zitten. Zo wordt gekeken of er blauwalgen zijn en of er geen afval zoals glas en olie in het water drijft.
De waterkwaliteitscontrole levert een momentopname. Weersinvloeden en factoren als blauwwier of blauwalg en grote aantallen watervogels kunnen de waterkwali­teit nadelig beïnvloeden. Bij problemen met de kwaliteit van het water of op het strand worden mensen gewaarschuwd.

Zwemwatertelefoon
Voor actuele informatie over het zwemwater in Flevoland kunt u bellen met de zwemwatertelefoon 0320-265700 of kijken op www.flevoland.nl en teletekst pagina 725. Mochten er problemen zijn met een bepaalde zwemplek dan worden de inwoners van Flevoland daar direct van op de hoogte gebracht via verschillende media (internet, kranten, radio).

Tips voor zwemmen in buitenwater
Zwemmen in open water is altijd voor eigen risico. U kunt het beste op de daarvoor bestemde plaatsen gaan zwemmen en nooit in onbekend (ondiep) of troebel water duiken. Let op scherpe voorwerpen op de bodem of langs de oevers en zwem niet op plaatsen waar schepen varen of nabij een gemaal, sluis of afvalwaterzuiveringsinstallatie. Bedenk dat koud water in diepe plassen of zandgaten voor verkrampte spieren kan zorgen. En natuurlijk niet gaan zwemmen in de buurt van dode watervogels of in water met heel veel (blauw)algen.
Provincie:
Tag(s):