woensdag, 27. februari 2008 - 14:42

Zwerfvuilactie Swifterbant

Swifterbant

Op donderdag 6 maart wordt i.s.m. basisscholen de Branding, de Duykeldam, de Golfslag en peuterspeelzaal de Kiekenren weer een opruimactie van het zwerfvuil gehouden. De leerlingen zullen samen met leden van het wijkteam Swifterbant tijdens een zwerfvuiltocht het zwerfvuil opruimen.

Met alle ‘gebruikers’ van de wijk wil het wijkteam werken aan een schone, overzichtelijke en veilige wijk. Samen met u, bewoners van Swifterbant, wil het wijkteam deze actie succesvol maken!

Doe ook mee en geeft u op tijdens de openingstijden van de wijkpost in de Steiger. Dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel 323701.
Provincie:
Tag(s):