woensdag, 10. december 2008 - 19:52

Zwervers in de stad de komende jaren stabiliseren

Groningen

Het Groninger college wil het aantal dak- en thuislozen in de stad de komende jaren stabiliseren op het niveau van 2006. In dat jaar bedroeg het aantal dak- en thuislozen achthonderd. Burgemeester en wethouder willen de stabilisatie bereiken door extra te investeren in het voorkomen van dak- en thuisloosheid en in de nazorg van dak- en thuislozen.

De gemeente Groningen heeft de afgelopen jaren een succesvol dak- en thuislozenbeleid gevoerd. Uitgangspunt daarbij was het gemeentelijke programma “Uit de goot�. Ondanks de landelijke trend van stijgende dakloosheid slaagt Groningen er in om het aantal dak-en thuislozen te stabiliseren en deze groep sneller dan voorheen onderdak te bieden.

Om terugval te voorkomen volgt de gemeente deze groep dak- en thuislozen langdurig. Daarnaast wil de gemeente Groningen samen met de opvanginstellingen en de regiogemeenten (begeleide) woon- voorzieningen voor kwetsbare groepen in de regio ontwikkelen. Op deze wijze krijgen dak- en thuislozen in hun eigen omgeving opvang.
Provincie:
Tag(s):