zondag, 7. september 2008 - 20:15

Zwolle hervat controles gevelreclame binnenstad

Zwolle

In 2006 is in overleg met de ondernemersvereniging, de stuurgroep Centrummanagement en Citycentrum van Zwolle besloten om de reclame in de binnenstad intensief te controleren. Een gedeelte van de binnenstad is inmiddels gecontroleerd en afgehandeld.

De gemeente gaat de controle vanaf nu hervatten. De controle heeft als doel dat medio 2009 de kwaliteit van het gevelbeeld in de binnenstad is verbeterd.

Bezoek van gemeente
Gebruikers van panden die nog niet zijn gecontroleerd, kunnen binnenkort bezoek van een medewerker van de gemeente Zwolle verwachten. Allereerst wordt geïnventariseerd of er een vergunning is voor de reclame. Een medewerker van de gemeente fotografeert de komende maanden alle gevels van de bedrijfspanden in de binnenstad.

Als er geen vergunning is voor de gevelreclame, krijgt men nog de kans alsnog een aanvraag in te dienen. Als de reclame aan de eisen voldoet, krijgt men een vergunning. Zo niet, dan moet de reclame worden aangepast.

Reclamebeleid
In 1998 is het reclamebeleid vastgelegd in de kadernota 'Reclame voor reclame'. Uitgangspunt is dat reclame een positief effect kan hebben op de levendigheid van de omgeving, maar dat er ook grenzen zijn aan wat nog visueel aantrekkelijk is. Het reclamebeleid is in 2004 geëvalueerd. Er is een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd.
Provincie:
Tag(s):