donderdag, 17. april 2008 - 11:31

Zwolle koploper homobeleid

Zwolle

Wethouder Kenkhuis van de gemeente Zwolle ondertekent donderdag 17 april 2008 de koploperovereenkomst homobeleid in Den Haag met minister Plasterk van OCW. Zwolle is één van de twintig gemeentes die deze overeenkomst ondertekenen. De overeenkomst is bedoeld om de sociale acceptatie van homoseksualiteit onder de Nederlandse bevolking te bevorderen. De gemeente Zwolle ontvangt van het ministerie van OCW € 75.000,-- over vier jaar om het homo-emancipatiebeleid verder uit te werken.

Zwolse speerpunten
De gemeente Zwolle heeft in 2005 homo-emancipatiebeleid als speerpunt benoemd en heeft de beleidsagenda homo-emancipatie vastgesteld. Belangrijkste punten in het beleid zijn de toegankelijkheid van basisvoorzieningen, aandacht voor homo-emancipatie bij jongeren, ouderen en allochtonen en het tegengaan van geweld tegen homoseksuelen. Het sluiten van de koploperovereenkomst past goed bij het Zwolse beleid en een bevestiging dat de gemeente Zwolle op de goede weg zit.


De koploperovereenkomst
De koploperovereenkomst richt zich op samenwerken, ervaringen uitwisselen, gezamenlijk knelpunten oplossen, maar ook kennis bundelen en delen met andere gemeenten.

De inspanningen van het ministerie van OCW en de steden die de overeenkomst ondertekenen moeten in 2011 hebben bijgedragen aan het bespreekbaar maken van het onderwerp onder jongeren en in kringen waar het nog een taboe is.

Verder moet het bijdragen aan het vergroten van het veiligheidsgevoel van homoseksuelen en lesbiennes. Ook willen de betrokken partijen discriminatie, intimidatie en geweld tegen homoseksuelen bestrijden.
Provincie:
Tag(s):