dinsdag, 2. september 2008 - 14:53

ZZP’ers leggen opdrachten slecht vast

Nog steeds leggen ZZP’ers opdrachten niet- of nauwelijks vast. Achteraf ontstaan daardoor vaak problemen met het afrekenen van facturen en komt de ZZP’er in financiële problemen. Dit constateert ZZP Nederland naar aanleiding van veel telefoontjes die de afgelopen weken de Helpdesk van ZZP Nederland bereiken.

Uit een artikel in de Kamerkrant blijkt dat 80% van de kleine ondernemers wanbetalers ongestraft laat lopen. Volgens Johan Marrink van ZZP Nederland is men vaak bang om de opdrachtgever tot betaling aan te zetten. Marrink: “De ZZP’er is bang dat hij een klant verliest, terwijl wij op het standpunt staan dat een niet-betalende opdrachtgever geen klant is.�

ZZP Nederland biedt voor ZZP’ers die zich hebben aangesloten de oplossing middels een modelovereenkomst waarin afspraken omschreven en vastgelegd kunnen worden en waarin alle belangrijke punten gemeld zijn. Marrink: “Helaas zien we nog steeds dat ZZP’ers lang niet altijd deze mogelijkheid benutten. Als wij vragen waarom de opdracht niet is vastgelegd is het antwoord vaak dat men elkaar kent, of “ik wilde vrijheid�, het zag er zo aardig uit etc. Onzin natuurlijk, als je een opdracht aanneemt moet je afspraken maken en vastleggen, het gaat om het inkomen van de ZZP’er en zijn gezin. Daar speel je niet mee.�

ZZP Nederland adviseert ZZP’ers dringend om voor iedere opdracht een modelovereenkomst te gebruiken en vooral niet te aarzelen om verdere stappen te ondernemen als de opdrachtgever niet wil betalen.
Provincie:
Tag(s):