dinsdag, 27. januari 2009 - 16:36

1 miljoen extra voor werkgelegenheid ondanks kredietcrisis

Sneek

De gemeente Sneek investeert de komende jaren 1 miljoen euro extra voor werkgelegenheid ondanks de economische crisis. In de vergadering van 20 januari jl. heeft de gemeenteraad het Werkgelegenheidsplan Sneek Werkt! aangenomen.

Met dit plan richt de gemeente zich op versterking van de economische positie van Sneek en een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De gemeente Sneek heeft bij het opstellen van het plan gebruik gemaakt van input van het lokale en regionale georganiseerde bedrijven.

De gemeente gaat aan de slag met elf projecten. Een aantal daarvan moeten de locaties van bestaande en nieuwe bedrijven verbeteren. Dit betekend o.a. dat er één vast loket voor bedrijven komt.

Daarnaast werkt de gemeente aan een optimale aansluiting tussen vraag en aanbod naar bedrijfsruimte. Ook wil de gemeente extra investeren in citymarketing om meer en vooral nieuwe bedrijven naar Sneek te trekken.
Provincie:
Tag(s):