dinsdag, 10. februari 2009 - 23:25

1000 nieuwe plaatsen in kinderopvang

Den Haag

Sinds januari 2008 zijn er meer dan 1000 nieuwe plaatsen gerealiseerd in de buitenschoolse- en naschoolse opvang.

Wethouder Sander Dekker (Onderwijs, Jeugd en Sport): “In 2012 willen we voor ieder kind een plek in de kinderopvang. De lat ligt hoog want de vraag naar kinderopvang is groot. Kinderopvang, onderwijs en gemeente zullen samen de stappen zetten die nodig zijn om aan de vraag te voldoen.�

Zo is er inmiddels onderzoek gedaan naar uitbreidingsmogelijkheden voor de BSO in de Vinexwijken Ypenburg, Leidschenveen en Wateringse Veld. Uitkomst van het onderzoek is dat er in de periode 2008-2011 circa 900 extra plaatsen te realiseren zijn, waarvan 400 op korte termijn in de bestaande scholen.

Ook is er door de gemeente gekeken naar mogelijke samenwerkingsverbanden tussen buitenschoolse opvang en sportverenigingen. Er zijn inmiddels negen samenwerkingsverbanden tot stand gekomen, namelijk bij ALO, Hellas, HKV/Ons Eibernest, KVS, Oranjeplein/Postduiven, Storks, SVV Scheveningen, SV Wateringse Veld en VV Haagse Hout. De gemeente legt de contacten tussen de buitenschoolse opvang en sportverenigingen en biedt waar nodig ondersteuning.

Verder zijn er pilots gestart om de kinderopvang voor inburgeraars te verbeteren. Daarbij worden ouders in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een traject of cursus terwijl hun kinderen kwalitatief goede opvang wordt geboden. Ook de voorschool maakt deel uit van dat aanbod.

In een convenant dat schoolbesturen van het basisonderwijs, de instellingen voor kinderopvang en de gemeente sloten, beloofden de drie partijen volledige kinderopvang te garanderen in 2012. De gemeente Den Haag was de eerste Nederlandse gemeente waarin een dergelijk convenant werd gesloten.
Provincie:
Tag(s):