maandag, 6. juli 2009 - 15:15

100.000 euro dwangsom voor niet nakomen bouwvergunning

De gemeente Wûnseradiel heeft de bouwvergunning ingetrokken voor het perceel Schwartzenbergweg 27 te Hichtum. Daarnaast heeft de gemeente de eigenaar een dwangsom opgelegd van maximaal € 100.000,-

In mei 2005 heeft de gemeente Wûnseradiel een bouwvergunning verleend aan de heer Kuipers voor de bouw van een agrarisch bedrijf aan de Schwartzenbergweg 27 te Hichtum. De voorwaarde daarbij was dat er een agrarisch bedrijf op dat adres zou komen dat aan minstens één volwaardige arbeidskracht werk en inkomen moest bieden. Aan de hand van een bedrijfsplan is aangetoond dat het bedrijf in 2008 aan deze voorwaarde zou voldoen. Het bedrijf zou een grondareaal hebben van 30 hectare hebben. De veestapel zou bestaan uit 43 melkkoeien, 10 vaarzen en 20 kalveren.

Bij controle in januari 2009 bleek dat er slechts een bedrijfswoning en een stal zonder inrichting zijn gebouwd. Rundvee werd er niet gehouden, er waren negen paarden aanwezig. Daarnaast bleek uit kadastrale gegevens dat de heer Kuipers tien hectare grond had verkocht in plaats van dat er twaalf hectare is gekocht of gepacht. Daarnaast bleek uit gegevens van de Kamer van Koophandel dat op het adres een klussenbedrijf gevestigd is. Dat bedrijf is op 10 juni 2009 weer uitgeschreven bij de Kamer.

De gemeente concludeert dat het gebruik van de stal niet overeenkomt met de verleende bouwvergunning. Volgens de Woningwet kan de gemeente de bouwvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer blijkt dat de bouwvergunning op geheel of gedeeltelijk onjuiste gegevens is verstrekt.
Bovendien is het gebruik van het perceel niet in overeenstemming met het bestemmingsplan “Herziening Bûtengebiet Noard”. Het perceel heeft de bestemming “Agrarische bedrijven”.

De gemeente heeft de plicht tot handhaven. Daarom hebben burgemeester en wethouders besloten tot aanschrijving van de heer Kuipers. De in mei 2005 verleende bouwvergunning aan de heer Kuipers voor het perceel Schwartzenbergweg 27 te Hichtum wordt ingetrokken. De heer Kuipers wordt een dwangsom opgelegd. Hij moet het met het bestemmingsplan strijdige gebruik staken voor 1 oktober 2009. Gebeurt dat niet dan krijgt de heer Kuipers vanaf 1 oktober 2009 een dwangsom opgelegd van € 10.000,- per week opgelegd met een maximum van € 100.000,-.
Provincie:
Tag(s):