dinsdag, 17. maart 2009 - 21:36

115 nieuwe bomen voor herstel schade downburst Hoogeveen

Hoogeveen

Dit jaar gaan ongeveer 115 nieuwe bomen de grond in als eerste aanzet voor het herstel van de schade door de downburst van 14 juni 2007. Op woensdag 18 maart planten wethouder Betty Poutsma en voorzitter Femmie van Issum van de Stichting Hoogeveen Weer Groen een esdoorn in het Tjalmapark in Hoogeveen.

Het planten van de boom markeert de start van het eerste uitvoeringsplan van het herstelplan, dat vorig jaar is gepresenteerd. Deze dag is niet toevallig gekozen; woensdag 18 maart is het ook Boomfeestdag. In het kader daarvan planten schoolkinderen heesters op een andere locatie.

Het herstelplan voor de schade aan de bomen door de downburst beloopt vooralsnog tien jaar. Daarna wordt bekeken of het nodig is om door te gaan met het plan. Het gaat om 1100 nieuwe bomen en extra onderhoud aan 3000 bomen.

Het eerste uitvoeringsplan behelst de vervanging van bomen in Tiendeveen en het gebied rondom dit dorp, Fluitenberg, het LHC-terrein en de wijken Krakeel en deels Wolfsbos en op verschillende plaatsen langs hoofdontsluitingswegen. In de uitvoeringsplannen wordt rekening gehouden met initiatieven vanuit de bevolking. Bij de vervanging van bomen wordt op de gebruikelijk manier met omwonenden overlegd. Dit jaar gaan ongeveer 115 nieuwe bomen de grond in. De vervanging gebeurt in het voor- en najaa

Eén van die initiatieven is afkomstig van de Stichting Hoogeveen Weer Groen. De stichting, die vorig jaar vele tienduizenden euro’s inzamelde, wil dit jaar aan de slag met het aanplanten van bomen rondom het BP-tankstation aan de Mr. Cramerweg. De komende maanden praten de gemeente en de stichting verder over de inzet van geld dat door de stichting is ingezameld. Ook gaat de gemeente de komende zomer overleggen met de bewoners aan de Piet Heinstraat over gesneuvelde bomen.

Wethouder Betty Poutsma is blij met het initiatief van Hoogeveen Weer Groen: “Veel mensen voelen zich verbonden met groen, in het bijzonder de bomen. Verschillende inzamelacties getuigen daarvan. Dit toont de verbondenheid van de Hoogeveners met het groen.�
Provincie:
Tag(s):