maandag, 23. november 2009 - 16:26

150 miljoen voor Nederlands platteland

Enschede

Het EU-plattelandscomité heeft maandag 23 november unaniem ingestemd met een door minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgesteld plattelandsontwikkelingsprogramma. Daarmee komt de komende jaren ongeveer 150 miljoen euro beschikbaar voor landbouwactiviteiten die bijdragen aan innovatie, klimaat, landschap, biodiversiteit, waterbeheer, hernieuwbare energie en breedbandinternet op het platteland.

110 miljoen euro van Europese Unie
De Europese Unie draagt ongeveer 110 miljoen euro bij en Rijk en provincies samen zo'n 40 miljoen. Minister Verburg toont zich opgetogen over de snelle goedkeuring van de voorstellen: "Hiermee is een belangrijke nieuwe stap gezet op weg naar de beloning van landbouwactiviteiten die bijdragen aan een duurzamer en mooier Nederland. Dat past geheel in mijn streven om via het Europees Landbouwbeleid de bijdrage van de landbouw aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke uitdagingen door verduurzaming gericht te belonen.”

Biodiversiteit
Belangrijk voor de versterking van biodiversiteit is het besluit om 30 miljoen euro vrij te maken voor akkerrandenbeheer. Ook is er 8 miljoen euro uitgetrokken voor landschappelijk waardevolle gebieden zoals De Friesche Wouden en het Groningse Westerkwartier. Minister Verburg: "De landbouw is beeldbepalend in deze nationale landschappen en boeren die deze twee karakteristieke Nederlandse agrarische cultuurlandschappen beheren, verdienen daarvoor loon naar werken."

Verder komt ongeveer 70 miljoen euro beschikbaar voor innovatie, klimaatmaatregelen, hernieuwbare energie en waterbeheer. Daarmee wordt bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van precisielandbouw gestimuleerd. Met bijna 18 miljoen euro zullen investeringen worden gestimuleerd om op landbouwgronden de waterkwaliteit verder te verbeteren.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van bufferstroken langs water en maatregelen om water langer vast te houden. Energieproductie op basis van biomassa — (resten van) planten - krijgt een belangrijke impuls doordat hiervoor 15 miljoen euro is gereserveerd. En tenslotte komt voor het verbeteren van de toegang tot breedbandinternet op het platteland de komende jaren ruim een half miljoen euro beschikbaar.

In januari 2009 bereikten de Europese landbouwministers overeenstemming over de zogenaamde ‘health check’ van het Europees Landbouwbeleid. Als gevolg daarvan moeten alle lidstaten de meeste van hun plattelandsontwikkelingsprogramma's aanpassen. Binnen de EU zijn er ongeveer 100 plattelandsontwikkelingsprogramma's van kracht.

Nederland kent één programma en bekleedt een voorhoedepositie als het gaat om het verbinden van de belangrijke uitdagingen op het terrein van voedselproductie, biodiversiteit, klimaatverandering en waterbeheer. Minister Verburg: "Op deze wijze versterken we via innovatie en een intelligente combinatie van doelen de verduurzaming van Nederland".
Provincie:
Tag(s):