woensdag, 12. augustus 2009 - 11:42

1,7 Miljoen voor nieuwe eiwitten op het menu

Den Haag

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) roept ondernemers op om nieuwe eiwitten te ontwikkelen en op de markt te brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om plantaardige eiwitten en andere eiwitbronnen als algen, wieren, schimmels en insecten maar ook kweekvlees.

Ondernemers kunnen hun projectvoorstellen indienen tot en met 23 september. De minister stelt voor de beste ideeën 1,7 miljoen euro beschikbaar.

De minister wil dat consumenten kunnen kiezen uit een ruimer aanbod van duurzaam geproduceerde eiwitten. Daarom is zij op zoek naar inventieve ondernemers die ideeën hebben over nieuwe eiwitrijke voedingsmiddelen of over innovatieve marketingconcepten die consumenten verleiden tot aankoop van duurzamer geproduceerde eiwitten.

De ondernemers met de meest vernieuwende en effectieve ideeën die bovendien economisch de meeste perspectieven bieden, kunnen op kosten van LNV een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. De ideeën die haalbaar blijken, kunnen vervolgens meedoen aan een traject om hun product of dienst verder te ontwikkelen. De 1,7 miljoen zijn bedoeld voor de onderzoeken in beide fasen.

Duurzame eiwitproductie
Door een gestaag groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart in opkomende economieën, stijgt de consumptie van vlees, vis en andere dierlijke eiwitten. De huidige productie en consumptie van dierlijke eiwitten legt een groot beslag op ruimte, water, milieu en biodiversiteit.

Zonder ingrijpen kan het ecosysteem dit niet blijven dragen. Om de draagkracht te herstellen is een omschakeling nodig naar een duurzamere en efficiëntere productie en consumptie van plantaardige en dierlijke eiwitten. Volgens de minister kan Nederland hierbij een actieve rol spelen.

Indienen van voorstellen
Tot en met 23 september 2009 (17.00 uur) kunnen zowel grote als MKB bedrijven voorstellen indienen bij SenterNovem, afdeling SBIR, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag, telefoon 070 373 55 97.

Voor meer informatie gaat u naar de website: www.senternovem.nl/sbir. Daar kunt u ook meer gegevens vinden over de informatiebijeenkomst die op 8 september wordt gehouden.

SBIR
SBIR is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Defensie, Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Via het Small Business Innovation Research-Programma benut de overheid de innovatiekracht, creativiteit en het ondernemerschap in het bedrijfsleven voor het ontwikkelen van bruikbare oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Deze aanbesteding valt onder het ministerie van LNV en wordt uitgevoerd door SenterNovem.
Provincie:
Tag(s):