donderdag, 4. juni 2009 - 10:30

20 miljoen voor oplossingen lerarentekort

Den Haag

Er komt 20 miljoen euro beschikbaar voor vernieuwende experimenten die scholen moeten helpen bij het ondervangen van het lerarentekort.

Minister Plasterk kondigt dat vanmiddag aan tijdens de conferentie Innovatiekracht Onderwijs.

Met het geld uit de zogeheten InnovatieImpuls kunnen scholen in het primair en voortgezet onderwijs innovatieve activiteiten ontplooien die erop gericht zijn de kwaliteit van het onderwijs te handhaven in een tijd van lerarentekorten. Het kan daarbij gaan om een scala van maatregelen, variërend van assistenten die een deel van het nakijkwerk van docenten overnemen, tot de ontwikkeling van wikiwijs en gebruik van ‘serious gaming’ tijdens de les.

De gedachte hierachter is dat bijvoorbeeld gebruik van ict, een flexibeler organisatie en een andere arbeidsverdeling kan zorgen voor een effectievere inzet van docenten, zonder dat de kwaliteit van het onderwijs of het werkplezier van de leerkrachten daaronder lijdt, en zonder dat de werkdruk toeneemt.

Hoe de regeling er precies uit komt te zien, wordt later dit jaar bekend. Het is de bedoeling dat de experimenten in het schooljaar 2010/11 van start gaan.
Provincie:
Tag(s):