woensdag, 22. april 2009 - 20:07

2008: goed jaar voor nieuwbouw in stad

Groningen

Uit de eindrapportage woningbouw 2008 blijkt dat er afgelopen jaar 1332 nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd in de stad Groningen. Dat is een topjaar. In de afgelopen tien jaar is nog niet zoveel per jaar gebouwd. De prognose voor de komende twee jaar is dat de taakstelling van 1150 woningen per jaar wel gehaald gaat worden, maar dat het in 2011 moeilijker wordt.

Uit de cijfers blijkt er 651 huurwoningen en 681 koopwoningen zijn gebouwd. Het ingestelde aanjaagteam woningbouw heeft duidelijk resultaat gehaald. In 2009 zal het team de aandacht met name richten op de kwalitatieve afstemming. Wat voor type woningen met specifieke kenmerken en kwaliteiten, moeten waar gebouwd worden?

De kredietcrisis laat effecten zien in de vorm van teruglopende verkoopcijfers. Het college van B&W komt met een voorstel om startersleningen ook beschikbaar te stellen voor bestaande woningen.
Provincie:
Tag(s):