woensdag, 4. februari 2009 - 12:34

24 miljoen euro beschikbaar voor scholing in de regio

Den Haag

Het kabinet stelt 24 miljoen beschikbaar om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verstevigen. Daarvoor komt er een nieuwe stimuleringsregeling.

Met de stimuleringsregeling doen de bewindslieden Donner en Klijnsma een beroep op de onderwijsinstellingen om een actieve rol in de crisis te vervullen. Scholing is een belangrijk instrument bij het voorkomen van werkloosheid. “Om te voldoen aan de eisen van de arbeidsmarkt is juist nu scholing noodzakelijk. Deze stimuleringsregeling draagt daar aan bij�, aldus Staatssecretaris Van Bijsterveldt.

Minister Donner en Staatssecretaris Klijnsma onderschrijven dit volmondig. “Juist nú is een extra investering in scholing noodzakelijk en gewenst. De regio’s zijn aanzet om dit actief op te pakken�.

Het geld kan worden ingezet voor scholing van werkende jongeren zonder diploma, maar ook voor werknemers die met ontslag worden bedreigd. Aanvragers moeten wel concrete doelstellingen vastleggen voor de aantallen duale trajecten en/of EVC (Erkenning van verworven competenties) die ze willen realiseren.

De regeling Leren en Werken gaat van kracht op 7 februari en is geldig tot 1 januari 2011. Alleen samenwerkingsverbanden die een intentieverklaring Leren en Werken hebben ondertekend, kunnen subsidie aanvragen .
Provincie:
Tag(s):