woensdag, 11. februari 2009 - 16:28

27 miljoen euro voor bereikbaarheid Greenports

Boskoop

Tot 2011 wordt 27 miljoen euro extra geïnvesteerd in de wegen rond de Greenports Boskoop, Venlo en Westland. Dit geld wordt gebruikt voor de verbetering en uitbreiding van regionale en lokale wegen om zo de bereikbaarheid van de Greenports te verbeteren. Dit heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat woensdag 11 februari laten weten.

Hiermee geven ministers Eurlings van Verkeer en Waterstaat en Verburg van LNV invulling aan een motie van de Tweede Kamerleden Koopmans en Koppejan bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De bijdragen worden door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beschikbaar gesteld aan de betrokken provincies via het onderdeel Greenports van het Investeringsbudget Landelijk Gebied.

Van de 27 miljoen euro die het Rijk investeert komt 6 miljoen beschikbaar voor de rondweg Greenport Boskoop. Voor de ontsluiting van het gebied Klavertje 4, het hart van Greenport Venlo, wordt 9 miljoen euro uitgetrokken. Voor de Greenport Westland is 12 miljoen beschikbaar: 6 miljoen voor de aansluiting Wateringseveldse Polder en 6 miljoen voor de Verlengde Veilingroute inclusief de aanpak van de infrastructuur rond Trade Park III.

De tuinbouw in ons land is geconcentreerd in aantal kernen die Greenports worden genoemd. Op deze Greenports komen verschillende bedrijven uit sector die sterk met elkaar zijn verbonden bijeen. Hierdoor zijn de Greenports ook logistieke mainports van de tuinbouw sector. Om de vooraanstaande positie van de Nederlandse tuinbouw te behouden zijn investeringen in infrastructuur belangrijk.
Provincie:
Tag(s):