woensdag, 17. juni 2009 - 16:28

30 kandidaten voor vacature burgemeester Almelo

Almelo

De Commissaris van de Koningin in Overijssel, de heer mr G.J. Jansen, heeft 30 sollicitaties ontvangen voor de vacature van burgermeester van Almelo. Onder de sollicitanten bevinden zich 5 vrouwelijke kandidaten.

Achtergrond sollicitanten
Onder de sollicitanten zijn 18 (oud-)burgemeesters. 9 kandidaten vervullen of vervulden een andere fulltime functie in het openbaar bestuur. 3 kandidaten hebben een andere professionele achtergrond. 10 sollicitanten zijn lid van de VVD, 9 van het CDA, 8 van de PvdA, 2 van D66 en 1 van GroenLinks.

Vacature
De sollicitatietermijn liep van 25 mei tot 15 juni 2009. De burgemeestersvacature in het ruim 72.000 inwoners tellende Almelo ontstaat per 1 september 2009. Aan de huidige burgemeester, de heer drs. M.A.J. Knip, is op zijn verzoek per die datum eervol ontslag verleend.

Selectie
Met het door de gemeenteraad van Almelo opgestelde profiel maakt Commissaris van de Koningin Jansen een selectie uit de kandidaten. Deze selectie wordt vervolgens aan een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad voorgelegd.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwacht vervolgens de aanbeveling van de gemeenteraad van Almelo medio oktober. De procedure is erop gericht dat er vóór het einde van dit jaar een nieuw benoemde burgemeester aan het werk kan in Almelo.
Provincie:
Tag(s):