maandag, 21. december 2009 - 8:57

65 procent bedrijfsleven tegen kilometerheffing

Abcoude

Alleen met voldoende draagvlak komt er een kilometerheffing. Dat beloofde Minister Eurlings in een recent Kamerdebat. Met die publieke garantie moet de bewindvoerder de invoering ervan stopzetten, nu blijkt dat 65 procent van het bedrijfsleven de kilometerheffing niet steunt.

MKB portal BusinessCompleet.nl ondervroeg afgelopen week 655 ondernemers en constateert dat zij geen heil zien in een belasting per gereden kilometer.

Het bedrijfsleven is de ruggengraat van de Nederlandse economie en daarmee een belangrijke groep voor de uitvoering van de kilometerheffing. Daarom is in samenspraak met Charlie Aptroot, Tweede Kamerlid en columnist voor BusinessCompleet.nl, onderzoek gedaan naar de mening over de laatste kabinetsplannen.

Opvallend is dat een ruime meerderheid niet weet welke invloed de heffing zal hebben op de verkeersdrukte. Slechts een kleine 19 procent verwacht een afname van de files, tegenover 23 procent die juist een toename verwacht.

Hogere kosten
Vooral angst houdt de ondernemer in zijn greep. Bijna 60 procent vermoedt dat de autokosten hoger gaan uitvallen. Uitgeefdirecteur Serge Eikhoudt van BusinessCompleet.nl benadrukt: “Extra kosten in een tijd van financiële malaise kunnen schadelijk zijn voor het broze economische herstel. Het bedrijfsleven is vooral gebaat bij duidelijkheid en rust. De spookverhalen over kosten en technische problemen dragen daar niet aan bij.” Eikhoudt vervolgt: “Dat de ondernemer denkt duurder uit te zijn is begrijpelijk. In de berekening heeft het kabinet geen rekening gehouden met de spitstarieven en de provinciale opcenten.”

65 procent zou nu tegen stemmen
Op de vraag wat men nu kiest bij een referendum over de kilometerheffing, stemt een ruime meerderheid tegen. Nog geen kwart zou voor het nieuwe systeem stemmen. Van draagvlak is na al die jaren van discussiëren nog steeds geen sprake. Maatschappelijk draagvlak is wel een cruciale voorwaarde van verkeerminister Eurlings om de invoering door te zetten.

Technische problemen
Naast de kosten vrezen de ondernemers ook massaal dat de overheid technische problemen niet kan voorkomen. Ruim 72 procent verwacht veel tot zeer veel mankementen. “Dat is geen verrassing”, zegt Eikhoudt. “De invoering van de OV-Chipkaart gaat gepaard met veel storingen. De nieuwste generatie bankpassen is al gekraakt door de universiteit van Cambridge in Engeland. Bovendien moeten stemgerechtigden weer met het potlood gaan stemmen, omdat de elektronische stemkasten op afstand beïnvloed kunnen worden.”

Privacy ligt gevoelig
Een logisch gevolg is dat het bedrijfsleven geen vertrouwen heeft in de privacy van de kastjes die in alle auto’s geplaatst moeten worden. Meer dan 26 procent heeft weinig vertrouwen en ruim 44 procent heeft zelfs zeer weinig vertrouwen in de privacy van de verzamelde gegevens.

Geen goed alternatief
Ongeacht de vrees voor alle gevolgen, verwacht maar liefst driekwart van de ondernemers dat zij de auto blijven gebruiken na de kilometerheffing. Op de vraag welk alternatief men kiest als de auto toch geen optie is, houdt 45 procent vol de auto te blijven gebruiken. Op enige afstand gevolgd door langer thuiswerken en dan pas het openbaar vervoer. Terwijl de overheid automobilisten juist probeert te stimuleren vaker de auto te laten staan. Ondanks de verwachte extra kosten en andere negatieve gevolgen lijkt de auto onmisbaar voor de ondernemer.

Betere bestemming voor 3,8 miljard
Ondernemers zien veel liever dat de overheid helemaal geen 3,8 miljard investeert in autokastjes. Ruim 90 procent wil dat geld beschikbaar stellen voor beter openbaar vervoer en infrastructuur. Zeer opvallend is dat 88 procent ook wil investeren in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven zelf (79%) en het onderwijs (76%). Tevens wil 60 procent geld beschikbaar stellen voor het aflossen van de staatsschuld en niet de kilometerheffing. Nagenoeg niemand heeft budget over voor defensie of sport.

Anders variabel belasten
Als de overheid dan toch variabel wil belasten, kiest een op drie ondernemers voor meer accijns op benzine en 22 procent ziet ruimte voor tolwegen. Een op acht respondenten wil helemaal geen variabele belasting. Dat is nog altijd meer dan de 10 procent die de kilometerheffing als ideale oplossing ziet.
Provincie:
Tag(s):