maandag, 16. maart 2009 - 9:58

70 procent van de bedrijven neemt maatregelen tegen crisis

Den Haag

Bijna 70 procent van de bedrijven geeft aan maatregelen te treffen om de effecten van de economische teruggang het hoofd te bieden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het afstoten van tijdelijk personeel wordt door ruim 20 procent genoemd. Slechts 2 procent van de bedrijven noemt werktijdvermindering. Een kwart van de bedrijven neemt andere maatregelen zoals het terugbrengen van de kosten. Een van de drie bedrijven geeft aan nog geen maatregelen te nemen. Grote ondernemingen nemen meer maatregelen dan de kleinere bedrijven.

Een van de vijf bedrijven heeft problemen krediet aan te trekken

Voor 20 procent van de Nederlandse bedrijven is het minder gemakkelijk geworden krediet bij banken te krijgen. Nog eens 20 procent heeft last van andere financiële effecten van de kredietcrisis zoals problemen om zich te verzekeren tegen het risico dat hun afnemers de verplichtingen niet nakomen (extra debiteurenrisico). Drie van de vijf bedrijven ondervinden geen financiële effecten van de kredietcrisis.
Categorie:
Tag(s):