woensdag, 21. januari 2009 - 21:50

72 procent van de Drentse inwoners neemt deel aan sport

Regio

72% van de Drentse bevolking neemt deel aan sport. Dit blijkt uit de Sportmonitor 2008 die woensdag in Assen door SportDrenthe is gepresenteerd. Dit aantal ligt boven het landelijke percentage van 62%. De provincie Drenthe heeft SportDrenthe de opdracht gegeven tot het ontwikkelen van de monitor. Drenthe is hierin vooruitstrevend, de Drentse Sportmonitor 2008 is de eerste provinciale sportmonitor in Nederland.

De monitor is een nulmeting onder de Drentse bevolking op het gebied van lichaamsbeweging en sportparticipatie. Gedeputeerde Anneke Haarsma nam de Sportmonitor in ontvangst. Zij gaf aan snel met de resultaten aan de slag te willen. “We hebben middels de monitor beter zicht op de feitelijke situatie in Drenthe waarmee het een waardevol instrument is voor beleid en ontwikkelingen. Hiermee kunnen we gericht gaan inzetten op doelgroepen en regio’s waar we dat nodig vinden.�

Een andere opvallend resultaat is dat er in Drenthe minder in-actieve mensen zijn dan in de rest van het land, respectievelijk 3% tegenover 5%. Inactief wil zeggen dat deze mensen op geen enkele dag 30 minuten matig tot intensief bewegen.

Drenthe scoort lager dan het landelijke gemiddelde in de Nationale Norm Gezond Bewegen (NNGB). Landelijk voldoet 63% aan de norm. In Drenthe is dit 41%. Deze norm geeft weer wie er vijf dagen in de week minimaal dertig minuten beweegt. Kijken we naar de Fitnorm, een andere landelijke norm, dan scoort Drenthe hoger, namelijk 37% tegenover 19% landelijk. Deze fitnorm geeft aan of mensen minimaal drie keer per week twintig minuten intensief bewegen.
Provincie:
Tag(s):