donderdag, 16. april 2009 - 9:47

742 miljoen voor bereikbaarheid Leeuwarden

Leeuwarden

Voor het ruimtelijk, economisch, sociaal en cultureel functioneren van Leeuwardenis het verbeteren van de bereikbaarheid belangrijk. Provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en het Rijk zetten gezamenlijk 742 miljoen euro in om de bereikbaarheid te verbeteren.

Doel is dat Leeuwarden, ook op de langere termijn, goed moet blijven functioneren als hoofdstad, banenmotor en economisch en cultureel centrum van Fryslân.

Om dit te bereiken hebben het Rijk, Provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden een programma van maatregelen opgesteld om de bereikbaarheid van stad en regio te verbeteren én te waarborgen. De plannen geven verbeteringen voor zowel automobilisten, fietsers, voetgangers, openbaar vervoer als scheepvaart. Het gaat om een heel scala aan projecten die uitgevoerd moeten worden. De werkzaamheden tussen de drie partijen worden zorgvuldig op elkaar afgestemd om overlast zoveel mogelijk te beperken.
Provincie:
Tag(s):