dinsdag, 31. maart 2009 - 17:43

A12 bij Zevenhuizen afgesloten voor vrachtverkeer om zwak viaduct

Zevenhuizen

A12 tussen Zevenhuizen en Waddixveenover Noordelijke Dwarsweg afgesloten voor vrachtverkeer.

Dinsdag is gebleken dat het onlangs in gebruik genomen viaduct in de A12 ter hoogte van Zevenhuizen (rijrichting Gouda - Zoetermeer) niet voldoet aan de gestelde eisen. Berekeningen wijzen dit uit. Om de veiligheid voor de weggebruikers te waarborgen heeft Rijkswaterstaat direct de A12 ter plaatse afgesloten voor al het vrachtverkeer. Automobilisten kunnen wel gebruik blijven maken van dit gedeelte van de A12.

Rijkswaterstaat heeft onmiddellijk de volgende verkeersmaatregelen genomen: er zijn omleidingen voor het vrachtverkeer ingesteld via Bodegraven (N11) en via Gouda (A20 en A13) richting Den Haag. De omleidingsroutes worden plaatselijk aangegeven op borden boven en langs de weg.

Tevens is de Noordelijke Dwarsweg ter plaatse van de A12 afgesloten voor al het verkeer.

Rijkswaterstaat neemt tijdelijke maatregelen om het viaduct afdoende te versterken. Naar verwachting kan Rijkswaterstaat morgenochtend aangeven wanneer het vrachtverkeer weer gebruik kan maken van dit deel van de A12. Uit de berekeningen blijkt dat de sterkte van de constructie in het viaduct niet voldoet aan de door Rijkswaterstaat gestelde eisen. Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijke oorzaken.
Provincie:
Tag(s):