dinsdag, 26. mei 2009 - 15:09

€50.000,- voor innovatief idee

Leeuwarden

De provincie Fryslân schrijft een prijsvraag uit om innovaties in het Friese openbaar vervoer te stimuleren. De twee beste inzendingen winnen uiteindelijk ieder een stimu-leringsprijs van € 50.000,- om hun innovatieve idee te kunnen ontwikkelen.

Op vrijdag 26 juni vindt een ontmoetingsbijeenkomst plaats waar aanbieders en afnemers van vervoersinnovaties op een originele manier bij elkaar worden gebracht. Ook wordt dan meer bekend gemaakt over de prijsvraag. Meer informatie over de prijsvraag en de bijeenkomst is te vinden op www.fryslan.nl/innovatieinvervoering.
Provincie:
Tag(s):