dinsdag, 6. januari 2009 - 16:46

Aa en Hunze verbiedt gebruik opvangcentrum Another World te Papenvoort

Papenvoort

De gemeente Aa en Hunze heeft Another World verboden het opvangcentrum in Papenvoort te gebruiken voor hun activiteiten van crisis-en weekendopvang van jongeren. De veiligheid van de jeugd is door bouwkundige gebreken van het centrum niet gewaarborgd.

Voordat de gemeente tot dit besluit is gekomen, is meerdere malen getracht afspraken te maken over het aanpakken van de onveilige situatie. Na controles die uitwezen dat de situatie niet verbeterd was, heeft de gemeente ingegrepen.

De veiligheid van de jongeren is met name in het geding door gebreken die het opvangcentrum brandonveilig maken. Het centrum voldoet hiermee niet aan de voorschriften van het Bouwbesluit, waarbij het onder andere gaat om de brandscheidingen van de logeerkamers. Het opvangcentrum moet de gebreken aanpakken voordat het de opvang mag voortzetten. De gemeente moet na een herinspectie toestemming geven voor heropening.

Another World heeft het besluit voorgelegd aan de rechtbank te Assen. Op 24 december 2008 heeft de rechtbank de gemeente in het gelijk gesteld.

Another World is een opvangcentrum voor jongeren met gedragsproblemen. Naast de hoofdlocatie in Papenvoort heeft het centrum elders in het land nog twee locaties.
Provincie:
Tag(s):