vrijdag, 20. februari 2009 - 22:15

Aa en Hunze wil uitsterven Bosgeelster voorkomen

Gasselte

In de gemeente Aa en Hunze komt een plantje voor die elders bijna niet (meer) te vinden is, de Bosgeelster (Gagea lutea). De Bosgeelster is een kritische plant die vrijwel uitsluitend op leemhoudende gronden te vinden is en dan vooral in bermen en onder eikenbomen. Het blad van de Bosgeelster lijkt op gras, de bloemen zijn geelgroen en slechts van februari tot en met april laat dit inheemse bolgewasje zich zien, vooral binnen de kom.

Onlangs zijn de groeiplaatsen van de Bosgeelster onderzocht en de indruk is dat de soort in aantal achteruit is gegaan, wat de gemeente Aa en Hunze wil stoppen. Om te voorkomen dat deze unieke soort uitsterft, stemt de gemeente Aa en Hunze het maaitijdstip van de bermen af op de zaadvorming van de Bosgeelster. Voor 15 mei zullen de bermen waarin de plant groeit niet meer gemaaid worden. Daarna tot aan de winterstop uiteraard wel.

Deze week zijn in Annen, Eext, Gasselternijveen, Gasselte, Gieten en Anloo de betreffende bermvlakken, door de gemeente voorzien van een bordje ‘Niet maaien’. De gemeente Aa en Hunze vraagt aan omwonenden om de berm ook niet zelf te maaien en bij voorkeur niet in de berm te parkeren, zeker niet als de plant boven de grond staat. Door te parkeren verdicht de bodem, waardoor deze ongeschikt wordt voor de plant. Wat de edelweiss voor de Alpenlanden is, zou de Bosgeelster voor Aa en Hunze kunnen zijn; een uniek visitekaartje.
Provincie:
Tag(s):