vrijdag, 20. maart 2009 - 21:09

Aanbesteding nieuwbouw Drents Museum rond

Assen

Geveke Bouw uit Haren gaat de nieuwe tentoonstellingsvleugel van het Drents Museum bouwen. Volgens de uitspraak van de Rechtbank Assen in kort geding heeft de provincie de aanbestedingsprocedure geheel volgens de geldende regels doorlopen. Dat betekent dat de bouwwerken nu definitief aan Geveke gegund kunnen worden. Gedeputeerde Tanja Klip-Martin is blij dat er snel duidelijkheid is gekomen. “We kunnen ons eigenlijk geen vertraging permitteren. Voor het museum, maar ook voor onze werkgelegenheid is het belangrijk dat zo’n groot bouwproject volgens schema blijft lopen,� zo zegt de gedeputeerde.

Het kort geding was aangespannen door een van de verliezende partijen bij de Europese aanbesteding. De discussie ging met name over de rol die kwaliteitsaspecten speelden bij de selectie, terwijl vooraf de inschrijvers ook al voorgeselecteerd waren op basis van kwaliteitseisen. De provincie hanteerde een 70/30 verhouding voor prijs/kwaliteit. Dat leidde ertoe dat niet de inschrijver met de laagste prijs als winnaar uit de bus rolde, maar Geveke met de beste prijs/kwaliteitverhouding.

De totale bouwactiviteiten blijven ruim binnen de begroting van ruim 21,2 miljoen euro. Eerder al zijn de installatiewerken gegund aan Wolter & Dros / Croon uit Groningen.
Provincie:
Tag(s):