donderdag, 8. oktober 2009 - 10:15

Aangepast ontwerp Haak om Leeuwarden

Leeuwarden

In een maand tijd is er door provincie Friesland, gemeente Leeuwarden en Rijkswaterstaat gewerkt aan een aangepast ontwerp voor een deel van nieuwe weg de Haak om Leeuwarden Werpsterhoek. Het grote verschil met het vorige ontwerp is dat de bochten in de verbindingswegen zijn verruimd, zodat hier met 70 a 80 km/uur gereden kan worden. Daarnaast zijn er geen weefvakken meer.

In de verbindende wegen zijn nu wel verschillende splitsingen en samenvoegingen opgenomen. De aansluiting Overijsselseweg is in het ontwerp aangepast waardoor er minder ruimte nodig is.

“Er is de afgelopen periode hard en constructief gewerkt door de drie partijen aan dit aangepaste ontwerp”: aldus gedeputeerde Piet Adema. De aanpassing heeft te maken met nieuwe inzichten op wegontwerp van nieuw aan te leggen Rijkswegen De voortschrijdende inzichten hebben tot optimalisatie van het ontwerp geleid. De ruimtelijke consequenties van het aangepaste ontwerp zijn niet groot. Het totale grondbeslag is kleiner. Met name de aansluiting Overijsselseweg neemt minder ruimte in. Er hoeft hierdoor minder grond te worden aangekocht. Ook levert dit ontwerp geen meerkosten op. Hoewel er meer viaducten nodig zijn in het nieuwe ontwerp zijn de meerkosten beperkt omdat de viaducten kleiner zijn. Verder versmalt het wegprofiel tussen Wirdum en Werpsterhoek en in het knooppunt, waardoor kosten worden bespaard.

Geluid & Lucht
De effecten van de ontwerpaanpassingen worden voor de onderdelen “geluid” en “luchtkwaliteit” opnieuw doorberekend. De resultaten van deze berekeningen worden opgenomen in het Tracébesluit. Aangezien de verkeersintensiteiten niet veranderen, blijven de conclusies, zoals gemeld in het Ontwerp-Tracébesluit, grotendeels hetzelfde. De ontwerpaanpassingen worden verwerkt in het definitieve Tracébesluit. De verwachting is dat de minister het Tracébesluit zo spoedig mogelijk tekent, zodat het aangepaste ontwerp geen verdere vertraging tot gevolg zal hebben.
Provincie:
Tag(s):