dinsdag, 10. maart 2009 - 9:58

Aanhoudend dalende verwachtingen aannemen personeel

Werkgevers in Nederland geven (aanhoudend) te kennen dat ze voor het aankomende kwartaal verwachten minder personeel aan te nemen, ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit blijkt uit een onderzoek van Manpower.

Het netto werkgelegenheidscijfer voor Q2 2009 komt uit op +4%. Dit is een daling van 4 procent ten opzichte van het vorige kwartaal, toen het cijfer op +8% stond. Het is ook een daling van 4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Hiermee is het cijfer gezakt naar een percentage dat voor het laatst in kwartaal 3 van 2006 op dit niveau werd genoteerd. Niettemin zijn Nederlandse werkgevers optimistischer dan hun collega werkgevers in bijna alle 16 Europese landen waar het onderzoek heeft plaatsgevonden.

Op regionaal niveau wordt de grootste terugval verwacht door werkgevers in het Oosten en Noorden. In het Oosten is het netto werkgelegenheidscijfer voor het aankomende kwartaal 5%, waar het in het vorige kwartaal nog op 12% uitkwam. In het Noorden van het land is voor kwartaal 2 het cijfer -7%, een daling van 12 procent punten vergeleken met kwartaal 1 2009.

Van de in totaal 9 sectoren verwachten werkgevers in 7 sectoren een daling in het netto werkgelegenheidscijfer ten opzichte van het afgelopen kwartaal. De grootste dalers zijn de sector Transport, Opslag en Communicatie (van 15% naar 3%) en de sector Mijnbouw en Delfstofwinning (van 12% naar 3%).

Op jaarbasis vergeleken zijn de sectoren Overheid en maatschappelijke dienstverlening (van +3 naar +2) en de sector Groothandel, detailhandel en horeca nog het meest positief (van +6 naar +5).

Binnen Europa is een vergelijkbare trend zichtbaar als Nederland zelf. Zo komt Duitsland uit op 0% (van +4%) en onze zuiderburen komen uit op +2% (van +6%). In Ierland en in de UK zakt het netto werkgelegenheidscijfer dieper weg. Voor aankomend kwartaal laat Ierland een cijfer zien van -15% (van -12% in Q1) en in de UK van -6% (van -2% in Q1).
Categorie:
Tag(s):