maandag, 2. maart 2009 - 9:41

Aanleg hoogspanningskabel tussen Haaksbergen en Hengelo

TenneT begint in maart met de aanleg van de nieuwe hoogspannings-verbinding tussen Haaksbergen en Hengelo. Het gaat hierbij om een volledige ondergronds aangelegde hoogspanningsverbinding van 110kV, waarmee de leveringszekerheid in de regio Haaksbergen structureel wordt versterkt.

Afgelopen maanden is door landelijk netbeheerder TenneT intensief gewerkt aan overeenstemmingen en afspraken met grondeigenaren over de aanleg van de nieuwe verbinding tussen Haaksbergen en Hengelo. Deze fungeert als back-up voor de verbinding tussen Haaksbergen en Goor. Tegelijk wordt met de nieuwe verbinding het deelnet in Twente versterkt. Dit is belangrijk in verband met de toenemende bedrijvigheid in Twente en de toenemende vraag naar elektriciteit.

De feitelijke aanleg van de 13 kilometer lange verbinding begint in maart. In het najaar wordt de kabel getest en naar verwachting is de nieuwe verbinding begin 2010 in bedrijf. De verbinding bestaat uit drie losse kabels naast elkaar in de grond, die op een diepte komen te liggen van ongeveer 2 meter. Er wordt voor het grootste gedeelte (11 kilometer) gebruik gemaakt van een gegraven sleuf waarin de kabels komen te liggen. Op sommige plekken, zoals onder wegen of water, wordt gebruik gemaakt van boringen.

Zoals bekend is de gemeente Haaksbergen in de afgelopen jaren getroffen door een aantal stroomstoringen. Haaksbergen zit aangesloten op een uitloper van het elektriciteitsnet. Verschillende stroomonderbrekingen op het nabijgelegen hoogspanningsnet zorgden ervoor dat Haaksbergen en Eibergen langere tijd zonder stroom zaten.

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen is besloten om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het hoogspanningsnet in de regio uit te breiden. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de aanleg van een extra verbinding, naast de versterking van het hoogspanningsnet in Twente, ook een bijdrage levert aan de toekomstige leveringszekerheid van de stroomvoorziening in Haaksbergen. TenneT, sinds januari 2008 verantwoordelijk voor alle hoogspanningsnetten vanaf 110.000 volt, onderzoekt momenteel of het in de toekomst meer uitlopers kan optimaliseren.
Provincie:
Tag(s):