maandag, 11. mei 2009 - 15:46

Aanpak binnenklimaat Amsterdamse scholen gestart

Amsterdam

Maandag 11 mei hebben minister Jacqueline Cramer, staatssecretaris Sharon Dijksma, Marijke Vos en Dick Jansen op de Westerparkschool het startsein gegeven voor de aanpak van het binnenklimaat van basisscholen in Amsterdam.

Ook worden er maatregelen genomen om het energiegebruik terug te dringen: gemiddeld kan bij oudere scholen het energiegebruik met ongeveer de helft omlaag.

Marijke Vos, wethouder Milieu: “Onderzoek toont aan dat leerlingen beter presteren als de school goed geventileerd is. Deze maatregelen kunnen dus het verschil betekenen tussen een 6 en een 7. Daarnaast wordt de CO2-uitstoot door de aanpak gereduceerd, én leveren deze maatregelen extra werkgelegenheid op in de bouw- en installatiesector."

"Kortom, er is geen reden hier nog langer mee te wachten. We gaan met alle partijen hard aan de slag om alle scholen voor eind 2011 te voorzien van een gezond binnenklimaat en ervoor te zorgen dat ze een lagere energierekening krijgen.�

Verbeterprogramma scholen
De gemeente Amsterdam is vorig jaar samen met stadsdeel Westerpark en diverse schoolbesturen een pilotproject gestart voor de aanpak van de energie en het binnenklimaat van schoolgebouwen. Op basis van de uitkomsten van deze pilot is een plan van aanpak ontwikkeld om de basisscholen in de rest van de stad ook te verbeteren.

Uit landelijk onderzoek is gebleken dat 80% van de scholen niet aan gezondheidskundige advieswaarden voldoet. Voor Amsterdam betekent dit dat 160 van de 200 basisscholen verbeterd moeten worden.

Pilot Westerpark
Stadsdeel Westerpark heeft in 2008 extra budget vrijgemaakt voor het aanbrengen van een ventilatiesysteem in drie basisscholen. Voorwaarde voor toekenning van deze gelden aan de scholen is dat de schoolbesturen tegelijk investeren in energiebesparende maatregelen.

De scholen die meedoen aan de pilot in Westerpark zijn: Westerparkschool (schoolbestuur Amsterdam West Binnen de Ring, AWBR), De Bron (schoolbestuur Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs, ASKO), Dr. Rijk Kramerschool (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep, AMOS).

Op de Westerparkschool is in de meivakantie als eerste een nieuw ventilatiesysteem aangebracht en zijn ook direct energiebesparende maatregelen genomen.

Dick Jansen, portefeuillehouder Onderwijs: “We zetten een belangrijke stap in het Amsterdamse onderwijs door het binnen- en buitenklimaat op scholen te verbeteren. De hele dag door frisse lucht in de klas is belangrijk voor de leerresultaten van de kinderen. Ook kan het ziekteverzuim van de leerkrachten voorkomen. Door tegelijk het energieverbruik van scholen aan te pakken houden we ook ons klimaat fris. Een zeldzame kans om snel twee vliegen in één klap te slaan!'

Benodigde investeringen
De investeringen in energiebesparende maatregelen verdienen zichzelf binnen een periode van jaar terug. Als onderdeel van het Aanvullend Beleidskader 2009-2015 (crisisplan) heeft het Rijk besloten om extra geld beschikbaar te stellen voor het onderhoud en de bouw van scholen.

In 2009 en 2010 stelt het Rijk landelijk 215 miljoen euro beschikbaar. Ook Amsterdam ontvangt extra geld voor het verbeteren van het klimaat op basisscholen.
Provincie:
Tag(s):