donderdag, 23. april 2009 - 9:27

Aanpak N928 gestart

Begin dit jaar is er gestart met de nadere uitwerking voor het verbeteren van de provinciale weg tussen Woudsend en Balk (N928). Doel is het veiliger maken van deze route naar de Zuidwesthoek van Friesland.

De komende tijd worden langs de weg ter plaatse nog diverse onderzoeken verricht. Dit alles leidt tot een ontwerp, dat na de zomer met omwonenden wordt besproken. De uitvoering van het werk is naar verwachting in 2011.

Veranderingen
Binnen het provinciale beleid is de N928 tussen Woudsend en Balk één van de belangrijkere routes van en naar de Zuidwesthoek van Fryslân. Om het verkeer goed en veilig door te laten stromen, nu en in de toekomst, is een aantal maatregelen nodig. In de eerste plaats wordt de weg iets breder gemaakt en van nieuw asfalt voorzien. Tevens wordt het fietspad verbeterd. Daarnaast is het streven om het kruispunt Waterloo richting Elahuizen anders in te richten; hierbij wordt gedacht aan een rotonde. Doel is het veiliger maken van de weg.
Provincie:
Tag(s):