dinsdag, 9. juni 2009 - 20:00

Aantal ontslag-aanvragen in 2008 met 9,6% afgenomen

Den Haag

Werkgevers hebben in 2008 bij UWV Werkbedrijf en de kantonrechter voor 51.913 werknemers ontslag aangevraagd. Dat is 9,6% minder dan het jaar daarvoor.

Meer dan de helft (28.357) van de ontslagaanvragen liep via UWV Werkbedrijf. Bij de kantonrechter kwamen 23.556 ontbindingsverzoeken binnen.

Dit staat in de jaarrapportage Ontslagstatistiek 2008 die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Van alle ontslagaanvragen bij UWV Werkbedrijf werd 81% verleend, 7% werd geweigerd en 12% ingetrokken. 89% van de ontslagaanvragen in het kader van arbeidsongeschiktheid zijn verleend en 63% van de ontslagaanvragen met niet-bedrijfseconomische redenen zijn verleend. De rapportage bevat geen nadere gegevens over de ontslagaanvragen bij de rechter.

De daling komt mede doordat werknemers sinds 2006 geen bezwaar meer hoeven te maken tegen hun ontslag om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Ook worden veel vaker tijdelijke arbeidscontracten voor bepaalde tijd afgesloten. Overigens neemt door de economische crisis het aantal ontslagen toe. In de jaarrapportage is dat nog niet te merken, omdat in 2008 de verslechtering in de economie nog geen sterke invloed op de cijfers heeft. De verwachting is dat met de stijgende werkloosheid het aantal ontslagverzoeken bij de rechter en UWV in 2009 zal toenemen.

Het aantal ontslagen van langdurig arbeidsongeschikte werknemers is met 7% gedaald. Dit komt vooral door de Wet verbetering Poortwachter en de verlenging van de loondoorbetaling, waarmee werkgevers worden geprikkeld om zieke werknemers ander werk aan te bieden.

De cijfers in de jaarrapportage Ontslagstatistiek 2008 geven geen volledig beeld van het totale aantal beëindigde arbeidsovereenkomsten. Veruit de meeste arbeidsovereenkomsten worden op een andere manier beëindigd. Slechts een klein deel van het aantal beëindigde arbeidsrelaties gaat via UWV Werkbedrijf of de kantonrechter. Andere manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen zijn door ontslag tijdens proeftijd, op staande voet, van rechtswege (bijvoorbeeld bij afloop van een tijdelijk contract), met wederzijds goedvinden en door beëindiging van een uitzendcontract.
Categorie:
Tag(s):