vrijdag, 23. januari 2009 - 16:48

Aantal verkeersongevallen in 2008 aanzienlijk gedaald

Lelystad

De veiligheid in het Flevolandse wegverkeer is in 2008 toegenomen ten opzichte van 2007. Toch vielen er in 2008 elf doden te betreuren bij negen verkeersongevallen.

In 2007 waren dat 16 verkeersdoden bij 13 ongevallen. Het aantal ongevallen waarbij gewonden vielen daalde in 2008 met ruim 11% van 545 in 2007 naar 482 in het afgelopen jaar.

De verkeersongevallencijfers vertonen de laatste jaren een dalend beeld. Het totale aantal verkeersongevallen dat door de politie is afgehandeld, nam af van 2.323 in 2007 naar 1.942 in 2008, een afname van 16%.

Een statistische verklaring voor de daling van het aantal verkeersdoden ten opzichte van 2007 valt niet te geven, daarvoor zijn de absolute aantallen te laag. Wel is zichtbaar dat gemiddeld genomen het aantal dodelijke slachtoffers in de periode 2005-2008 (gemiddeld 14 verkeersdoden per jaar) beduidend lager ligt dan de in de periode 2001-2004 (gemiddeld 24 verkeersdoden per jaar).

De omstandigheden van de ongevallen met dodelijke afloop in 2008 laten een wisselend beeld zien. Bij 3 van de 9 dodelijke ongevallen waren automobilisten jonger dan 25 jaar betrokken.

Binnen de gemeentegrenzen van Dronten deed zich voor het derde achtereenvolgende jaar niet één dodelijk ongeval voor. Ook op de wegen binnen de gemeente Urk vielen in 2008 geen verkeersdoden. Van de dodelijke ongevallen vonden er 5 plaats op provinciale wegen, 3 op gemeentelijke wegen en 1 op een rijksweg.

Het Rijk, provincie en gemeenten hebben in 2008 verder gewerkt aan de verbetering van de infrastructuur. Permanente verkeerseducatie en voorlichtingscampagnes zijn ingezet om de weggebruiker ertoe aan te zetten zich veilig te gedragen in het verkeer. Daarbij is nauw samengewerkt met organisaties zoals Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, NLTO, CBR en ANWB.

In 2008 heeft de politie in samenwerking met justitie een strak handhavingregime gehanteerd. Bij snelheidscontroles werden 150.000 bekeuringen uitgeschreven. Van 219 snelheidsovertreders werd het rijbewijs direct ingevorderd (meer dan 50 km/u te snel). Nog eens 83 rijbewijzen zijn ingevorderd tijdens alcoholcontroles.

Bij de ongevalcijfers past een kanttekening. Het betreft de zogenaamde geregistreerde aantallen. In het voorjaar worden de definitieve aantallen door het ministerie van Verkeer en Waterstaat bekend gemaakt.
Provincie:
Tag(s):