dinsdag, 6. oktober 2009 - 14:48

Aantal werkzoekenden in Overijssel verder toegenomen

Zwolle

Het aantal werkzoekenden loopt gestaag op zowel in Overijssel als ook landelijk. Toch is het aantal mensen dat op zoek is naar werk niet zo hoog als in begin 2007. Dit heeft de provincie Overijssel dinsdag bekendgemaakt.

In jaar tijd kwart meer werkzoekenden
Volgens de nieuwste cijfers van het UWV WERKbedrijf (voorheen CWI) steeg over de hele maand augustus het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWW) in Overijssel met 300. In totaal waren er in die maand 35.400 werkzoekenden in Overijssel, dit is 6,8% van de beroepsbevolking. In Nederland is dit percentage 6,3%. In augustus 2008 waren er 28.200 werkzoekenden in Overijssel. In een jaar tijd is het aantal werkzoekenden met 26% toegenomen. Landelijk is deze toename 18%.

Lichte stijging in augustus
In de maand juli kende Overijssel nog de hoogste stijging van werkzoekenden van Nederland. Het aantal was in deze maand met maar liefst 1.525 werkzoekenden toegenomen ten opzichte van de maand ervoor. In augustus laat Overijssel dezelfde stijgende lijn zien als Nederland. Het verloop van het aantal werkzoekenden op langere termijn is nagenoeg gelijk aan het landelijke beeld.

Binnen Overijssel grote verschillen
Kijken we naar het aantal werkzoekenden in relatie tot het aantal inwoners van een gemeente dan kenden de gemeenten Enschede, Almelo en Hengelo in augustus het hoogste aantal werkzoekenden. Deze drie gemeenten hebben als enige gemeenten in Overijssel relatief meer werkzoekenden dan het landelijk gemiddelde. De gemeente Staphorst kende relatief het laagste aantal werkzoekenden.

Toename jeugdige werkzoekenden
Van de werkzoekenden in Overijssel is 13% jonger dan 27 jaar, 41% is tussen de 27 en 45 jaar en 46% is ouder dan 45 jaar. Deze verdeling komt overeen met het landelijke beeld. Het aantal jeugdige werkzoekenden is in Overijssel ten opzichte van een jaar eerder met 1950 personen toegenomen, dit is een stijging van 77%, de hoogste stijging van alle provincies. Landelijk is de jeugdwerkloosheid gestegen met 51%.
Provincie:
Tag(s):