maandag, 6. juli 2009 - 14:39

'Aantal windmolens op land verdubbelen'

Den Haag

Het aantal windmolens in Nederland moeten binnen twee jaar worden verdubbeld. De ministeries van VROM, EZ en LNV, de koepelorganisaties VNG, IPO en LTO Nederland, natuur- en milieuorganisaties, ODE, NWEA hebben zich vastgelegd op deze doelstelling.

Tijdens het windsymposium op dinsdag 7 juli op de Maasvlakte in Rotterdam tekenen alle partijen het werkplan, waarin deze ambitie is vastgelegd.

Om meer windenergie op land te realiseren wordt ook haast gemaakt met het wegnemen van knelpunten op het gebied van radar en geluid.

Daarnaast werkt het Rijk aan een voorstel om de bevoegdheid van windenergieprojecten van meer dan 15 Megawatt bij de provincies te leggen in plaats van de gemeenten.
Provincie:
Tag(s):