woensdag, 20. mei 2009 - 21:45

Aard vastgesteld van verdachte stof Westelijke Randweg

Heemskerk

De verdachte stof die zondag op het tracé van de Westelijke Randweg is gevonden, is kaliumpermanganaat. Dit is na laboratoriumonderzoek duidelijk geworden. Dit maakte de gemeente Heemskerk vandaag bekend.

Kaliumpermanganaat wordt gebruikt voor reinigingsdoeleinden en het kleuren van ijzer. Na het afgraven afgelopen zondag zijn er ter controle ook grondmonsters genomen en metingen aan het grondwater verricht. De waarden van het grondwater (onder andere de zuurgraad) waren normaal en de grond rondom de vindplaats is niet vervuild.

Behalve het kaliumpermanganaat is er ook hechtgebonden asbestbeplating gevonden. Deze vorm van asbest levert als zodanig geen gevaar op voor de volksgezondheid.

Dinsdag 19 mei heeft de firma Bottelier het aanwezige asbest binnen het afgezette gebied onder asbestcondities gesaneerd.
Zodra de laatste werkzaamheden in het afgezette gebied zijn afgerond, wordt het terrein weer vrijgegeven.

De komende tijd zal, tot het tracé van de Westelijke Randweg gerealiseerd is, periodiek schouw plaatsvinden van het terrein. Tevens wordt door middel van het graven van sleuven het terrein ontoegankelijk gemaakt voor voertuigen.

Aangifte
Omdat de gemeente er vanuit gaat dat het kaliumpermanganaat en de asbestbeplating gedumpt zijn, is maandag aangifte gedaan bij de politie van twee milieudelicten. Locoburgemeester Van der Kolk geeft aan dat alles op alles gezet dient te worden om de veroorzaker van beide incidenten te achterhalen.

Niet alleen vanwege de strafrechtelijke aspecten van deze zaak maar tevens vanuit de gedachtegang dat de gemeenschap met torenhoge kosten wordt opgezadeld, die in het niet vallen bij de afvoerkosten van de overtreder.

De gemeente vraagt mensen die mogelijk iets verdachts hebben gezien om dit te melden bij de gemeente, telefoon 0251-256777.
Omwonenden ontvangen vandaag nog een informatiebrief van de gemeente over de laatste bevindingen.
Provincie:
Tag(s):