donderdag, 15. oktober 2009 - 10:42

Acht voertuigen in beslag genomen

Ede

Bij de verkeerscontrole in de wijk Veldhuizen in Ede zijn dinsdag 5.300 auto’s gecontroleerd. De Belastingdienst heeft voor 177.000 euro aan openstaande vorderingen geconstateerd. Een gedeelte is ter plekke voldaan. Ook zijn acht voertuigen in beslag genomen, waarvan er vijf direct zijn afgevoerd.

De politie heeft tijdens de actie 2.000 voertuigen staande gehouden en gecontroleerd. De scanauto van de politie heeft in de omgeving van én in de wijk 3.300 voertuigen gecontroleerd. Een groot aantal daarvan is bij de controlepost op de Slotlaan ook staande gehouden en gecontroleerd.

De politie heeft zes aanhoudingen verricht voor openstaande boetes met een bedrag van ongeveer 1000 euro (2x), aanhouding gezocht persoon, vals identiteitsdocument, vervalst identiteitsdocument en teveel alcohol op achter het stuur.

Er zijn verbalen opgemaakt voor het rijden zonder rijbewijs (2x), aantal keren niet kunnen tonen rijbewijs, gladde band, 5x overschrijding constructiesnelheid bromfiets (opgevoerde bromfietsen), 1x geen gordel en 1x folie op de ramen (Overtreding Voertuigenreglement).

De Koninklijke Marechaussee heeft met de document- en identiteitsfraude de volgende constateringen gedaan: 1x vals buitenlands rijbewijs, 1x vervalst buitenlands paspoort en meerdere geldige Nederlandse rijbewijzen die onherstelbaar beschadigd waren en niet meer geldig. Hiervoor is waarschuwend opgetreden.
De Belastingdienst heeft één geschorst kenteken geconstateerd. Een naheffing en een boete volgen hierop.

De verkeerscontrole was een deelproject van het Interventieteam Veldhuizen A. De Landelijke Stuurgroep Interventieteams heeft december 2008 toestemming gegeven tot het in het leven roepen van een Interventieteam voor het uitvoeren van interventieproject in Veldhuizen A. Het project loopt tot begin 2010.

Doel van het project is herstel van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Dat gebeurt enerzijds door het opsporen en terugdringen van sociale en fiscale fraude, het opsporen en terugdringen van onwettige activiteiten, het opsporen en terugdringen van illegale bewoning en het tegengaan van overlast. En anderzijds door het opsporen van verborgen armoede. Zo komen controleurs tijdens de looptijd van het project ook achter de voordeur van gezinnen om waar nodig preventie en hulp te bieden.

In het Interventieteam Veldhuizen A werken onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Ede meerdere partners samen: Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Gelderland Flevoland, het Openbaar Ministerie, Belastingdienst Regio Randmeren, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Sociale Verzekeringsbank en de regiopolitie Gelderland-Midden, unit West Veluwe Vallei.
Provincie:
Tag(s):