zaterdag, 14. februari 2009 - 11:26

Actie tegen schoolverzuim geslaagd

Utrecht

Bij het bezoeken van zeventien basisscholen op 13 februari blijkt slechts 0,5 % van de kinderen ongeoorloofd afwezig (34 in totaal). De actie van de gemeente Utrecht is van tevoren aangekondigd en de scholen constateren dat het verzuim lager is dan gewoonlijk voor de krokusvakantie.

In 68 gevallen leggen leerplichtambtenaren huisbezoeken af. Bij 34 huisbezoeken blijken de kinderen met reden thuis. De andere 34 kinderen zijn niet thuis. De ouders van deze kinderen hebben een brief in de bus gekregen waarin staat dat ze een oproep krijgen om de afwezigheid toe te komen lichten bij afdeling Leerplicht van de gemeente Utrecht.
Provincie:
Tag(s):