woensdag, 15. april 2009 - 9:39

Adviescollege Verloftoetsing TBS beoordeelde 1340 verlofaanvragen

Den Haag

Het Adviescollege Verloftoetsing TBS heeft vorig jaar 1340 verlofaanvragen van TBS-gestelden beoordeeld en daarover advies uitgebracht aan de minister van Justitie.

Het onafhankelijke adviescollege, dat sinds 1 januari 2008 is belast met het toetsen van alle verlofaanvragen, gaf 1158 positieve adviezen. In 87 gevallen oordeelde het college dat het toekennen van verlof niet verantwoord was.

95 verlofaanvragen werden aangehouden in afwachting van aanvullende informatie van de TBS-kliniek.

Dat staat in het Jaarverslag 2008 van het Adviescollege Verloftoetsing TBS dat staatssecretaris Albayrak van Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Sinds 1 januari 2008 is het adviescollege belast met de inhoudelijke beoordeling van alle verlofaanvragen van tbs-gestelden. Daarbij wordt in de eerste plaats gekeken welke risico’s aan een verlofaanvraag zijn verbonden.

Elke beoordeling leidt tot een gemotiveerd advies aan de minister van Justitie die vervolgens een besluit neemt over het verlof. Een machtiging voor verlof heeft een geldigheidsduur van één jaar. Daarna moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Het adviescollege is opgericht naar aanleiding van de aanbevelingen van de tijdelijke commissie onderzoek TBS (Commissie-Visser) die in 2006 onderzoek heeft gedaan naar het TBS-stelsel in Nederland.

Eén van die aanbevelingen hield in dat de verloftoetsing verder geprofessionaliseerd diende te worden. Het kabinet heeft deze aanbeveling overgenomen met het oprichten van het Adviescollege Verloftoetsing TBS.

Het adviescollege bestaat uit tien forensisch psychiaters en psychologen en vier juristen. Daarnaast maakt een wetenschappelijk adviseur deel uit van het college.

Het adviescollege streeft ernaar om verlofaanvragen binnen drie weken te beoordelen. Uit het Jaarverslag 2008 blijkt dat 68 procent van de verlofaanvragen binnen drie weken werd afgehandeld en 28 procent binnen een termijn van vier weken. Bij 4 procent van de aanvragen duurde de beoordeling langer dan 4 weken.
Provincie:
Tag(s):