dinsdag, 3. februari 2009 - 8:47

‘Laatste' Cito-toets voor kinderen groep 8

Uithoorn

Dinsdag zijn ruim 15.000 leerlingen van groep acht begonnen aan de Cito-toets. Het is de 40-ste keer dat de Citotoets in het basisonderwijs wordt afgenomen.

Net als voorgaande jaren neemt bijna 85 procent van de basisscholen de toets, die officieel Eindtoets Basisonderwijs heet, af.

Het aantal deelnemende scholen en leerlingen is ongeveer gelijk met vorig jaar. In de week van 2 maart ontvangen scholen de resultaten. De Citotoets bestaat uit 200 meerkeuzevragen op het gebied van de basisvaardigheden Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden.

Bijna 90% van de deelnemende scholen maakt ook het facultatieve onderdeel Wereldoriëntatie, dat uit 90 opgaven bestaat. Juist omdat de toets zich vooral richt op basisvaardigheden is extra voorbereiding, anders dan kennismaking met de toets en het type vragen, niet nodig.

Wellicht is het de laatste keer dat de Cito-toets begin het jaar wordt afgenomen. De PO-Raad en VO-raad zijn met Cito in overleg over het voorstel van de PO-Raad om de eindtoets basisonderwijs te verplaatsen naar het eind van het schooljaar. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs ziet de verschuiving zitten. Veel scholen zijn er tegen en het Cito ook.
Provincie:
Tag(s):